շարահյուսություն

գալիս,

գալիս,

ապրեմ,

տանջվեմ,

է,

հեռու,

չարտահայտվել,