Բացել գլխավոր ցանկը

Վիքիբառարան β

Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Քարվաճառի վիքիակումբ/աշխատասեղան

< Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Քարվաճառի վիքիակումբ

ՎիճակագրությունԽմբագրել

ԽմբագիրներԽմբագրել

ՕգնությունԽմբագրել

Բարբառային բառի կառուցվածքԽմբագրել

{{-hyd-}}
{{hy-pron}}
{{վանկեր|••••}}
# {{բրբռ||||||}}
# 
# 
==== Արտահայտություններ ====
# 
#
#

Հոդվածի կառուցվածքԽմբագրել

{{-hy-}}
{{hy-pron}}

{{why|}}
{{վանկեր|••••}}
==Ստուգաբանություն==
{{-hy-գո-}}
# 
#
#
==== Հոմանիշներ ====
# 
#
#
==== Արտահայտություններ ====
# 
#
#

{{der-top}}
* 
*
*
*
{{der-bottom}}
==== Թարգմանություններ ====
{{trans-top}}
{{trans-mid}}
{{trans-bottom}}
 • Լեզու, {{-hy-}} - ցույց է տալիս որ բառը հայերեն է
 • Խոսքի մաս, թե տվյալ բառը որ խոսքի մասին է պատկանում (բացատրական բառարանում բառի սկզբում նշված է խոսքի մասը)
  • {{-hy-գո-}} - գոյական
  • {{-hy-ած-}} - ածական
  • {{-hy-թվ-}} - թվական
  • {{-hy-դեր-}} - դերանուն
  • {{-hy-բայ-}} - բայ
  • {{-hy-մակ-}} -մակբայ
  • {{-hy-կապ-}} - կապ
  • {{-hy-շաղ-}} - շաղկապ
  • {{-hy-ձա-}} - ձայնարկություն
  • {{-hy-եղբ-}} - վերաբերական
 • Վանկեր, գրել վանկատված բառ {{վանկեր|}} կաղապարի մեջ, անջատելով •-երով, օրինակ՝ Վանկեր՝ Լեռ•նա•պատ 
 • Արևմտահայերեն ուղղուգրությունը գրել համապատասխան բառարանից՝ {{why|}} կաղապարի միջոցով, օրինակ՝ Դասական ուղղագրութեամբ՝ յօդուած
 • Պատկեր, ընտրել համապատասխան պատկեր Վիքիպեդիաներից կամ Վիքիպահեստից
 • Բացատրություն, գրել բառարանի համապատասխան էջից, բացատրությունները գրել իրար տակ համարակալված ցանկով (#-երով): Բացատրության սկզբում գրված համառոտագրությունները գրել բացատրության վերջում՝ համապատասխան կաղապարով:
 • Հոմանիշներ, գրել բառարանի համապատասխան էջից, հոմանիշները գրել իրար տակ համարակալված ցանկով (#-երով): Հոմանիշների սկզբում գրված համառոտագրությունները գրել հոմանիշների վերջում՝ համապատասխան կաղապարով:
 • Արտահայտություններ: Ներառում է ինչպես դարձվածքները, այնպես էլ թևավոր խոսքերն ու այլ արտահայտությունները, որոնք պետք է գրվեն բառի կողքը նշված բառարաններից: Գրվում են համարակալված ցանկով, իրար տակ՝ հղումներով:
 • Թարգմանություններ: Պետք է նշել ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունները՝ համապատասխան ձևաչափով (կարող եք առանց վիքիկոդը խմբագրելու ավելացնել թարգմանություններ՝ գադջեթի օգնությամբ)՝
 • * անգլերեն: {{t+|en|թարգմանություն1}}, {{t+|en|թարգմանություն2}}, {{t+|en|թարգմանություն3}} - անգլերեն թարգմանություններ
 • * ռուսերեն: {{t+|ru|թարգմանություն1}}, {{t+|ru|թարգմանություն2}}, {{t+|ru|թարգմանություն3}} - ռուսերեն թարգմանություններ
 • Հայերեն վիքիպեդիայի հղում թարգմանություններից հետո՝ {{Վիքիպեդիա}} կաղապարի միջոցով:
 • Բառի հղումը հայերեն վիքիպեդիայում դնել {{Վիքիբառարան}} կաղապարը, Վիքիպեդիայի համապատասխան էջում:


Օտար բառերԽմբագրել

Դարձվածքային բառերԽմբագրել

Բարելավման ենթակա բառահոդվածներԽմբագրել

 1. խորով - բարբառային բառարան
 2. խորովու - բարբառային բառարան
 3. խորոտ - բարբառային բառարան
 4. խորոտատես - բարբառային բառարան
 5. խորուն - բարբառային բառարան
 6. խորվել - բարբառային բառարան
 7. խորտակել - բարբառային բառարան
 8. խոց - բարբառային բառարան
 9. խոցավոր - բարբառային բառարան
 10. խոցոտ - բարբառային բառարան
 11. խոցտել - բարբառային բառարան
 12. խոցտուկ - բարբառային բառարան
 13. խու - բարբառային բառարան
 14. խուզ - բարբառային բառարան
 15. խուզել - բարբառային բառարան
 16. խութ - բարբառային բառարան
 17. խուժիկ - բարբառային բառարան
 18. խուիթել - բարբառային բառարան
 19. խուլ - բարբառային բառարան
 20. խուլինջ - բարբառային բառարան
 21. խուխ - բարբառային բառարան
 22. խուկլի - բարբառային բառարան
 23. խուղ - բարբառային բառարան
 24. խուճուճվել - բարբառային բառարան
 25. խում - բարբառային բառարան
 26. խումար - բարբառային բառարան
 27. խույոտ - բարբառային բառարան
 28. խույվոր - բարբառային բառարան
 29. խուն - բարբառային բառարան
 30. խունխար - բարբառային բառարան
 31. խունջիկ - բարբառային բառարան
 32. խուշիկ - բարբառային բառարան
 33. խուշկուրուրիկ - բարբառային բառարան
 34. խուշուր - բարբառային բառարան
 35. խուս - բարբառային բառարան
 36. խուտուտ - բարբառային բառարան
 37. խուտուտկան - բարբառային բառարան
 38. խուրդա - բարբառային բառարան
 39. խուրդավաթ - բարբառային բառարան
 40. խուրդուխաշ - բարբառային բառարան
 41. խուրձ - բարբառային բառարան
 42. խուց - բարբառային բառարան
 43. խուփ - բարբառային բառարան
 44. խոփ - բարբառային բառարան
 45. խոփ - բարբառային բառարան
 46. խոփատել - բարբառային բառարան
 47. խոփել - բարբառային բառարան
 48. խչխչալ - բարբառային բառարան
 49. խչմար - բարբառային բառարան
 50. խչմարել - բարբառային բառարան
 51. խպիպ - բարբառային բառարան
 52. խպլիկ - բարբառային բառարան
 53. խպնոտ - բարբառային բառարան
 54. խռզոտ - բարբառային բառարան
 55. խռզոտել - բարբառային բառարան
 56. խռզոց - բարբառային բառարան
 57. խռթել - բարբառային բառարան
 58. խռթիկ - բարբառային բառարան
 59. խռիկ - բարբառային բառարան
 60. խռիչ - բարբառային բառարան
 61. խռկալ - բարբառային բառարան
 62. խռկել - բարբառային բառարան
 63. խռկոց - բարբառային բառարան
 64. խռկվել - բարբառային բառարան
 65. խռնդատ - բարբառային բառարան
 66. խռնել - բարբառային բառարան
 67. խռնվել - բարբառային բառարան
 68. խռով - բարբառային բառարան
 69. խռովկան - բարբառային բառարան
 70. խռչակ - բարբառային բառարան
 71. խռպել - բարբառային բառարան
 72. խռռալ - բարբառային բառարան
 73. խռվակ - բարբառային բառարան
 74. խռվանալ - բարբառային բառարան
 75. խռվել - բարբառային բառարան
 76. խռֆել - բարբառային բառարան
 77. խսիր - բարբառային բառարան
 78. խստասեր - բարբառային բառարան
 79. խստել - բարբառային բառարան
 80. խվակ - բարբառային բառարան
 81. խտիտ - բարբառային բառարան
 82. խտխտոց - բարբառային բառարան
 83. խտղտել - բարբառային բառարան
 84. խտուկ - բարբառային բառարան
 85. խտուտ - բարբառային բառարան
 86. խտտել - բարբառային բառարան
 87. խրամ - բարբառային բառարան
 88. խրատ - բարբառային բառարան
 89. խրարու - բարբառային բառարան
 90. խրբուկ - բարբառային բառարան
 91. խրել - բարբառային բառարան
 92. խրթել - բարբառային բառարան
 93. խրթխրթալ - բարբառային բառարան
 94. խրիդ - բարբառային բառարան
 95. խրխիր - բարբառային բառարան
 96. խրխլակ - բարբառային բառարան
 97. խրխնջալ - բարբառային բառարան
 98. խրխնտուկ - բարբառային բառարան
 99. խրխրել - բարբառային բառարան
 100. խրխրվել - բարբառային բառարան
 101. խրծիկ - բարբառային բառարան
 102. խրկել - բարբառային բառարան
 103. խրձավոր - բարբառային բառարան
 104. խրճուկ - բարբառային բառարան
 105. խրուկ - բարբառային բառարան
 106. խրուսկ - բարբառային բառարան
 107. խրուտ - բարբառային բառարան
 108. խրփուկ - բարբառային բառարան
 109. խփել - բարբառային բառարան
 110. խփկալ - բարբառային բառարան
 111. ծա - բարբառային բառարան
 112. ծագկապ - բարբառային բառարան
 113. ծաթել - բարբառային բառարան
 114. ծաթրին - բարբառային բառարան
 115. ծալ - բարբառային բառարան
 116. ծալամ - բարբառային բառարան
 117. ծալան - բարբառային բառարան
 118. ծալել - բարբառային բառարան
 119. ծալլել - բարբառային բառարան
 120. ծալծու - բարբառային բառարան
 121. ծալմաշ - բարբառային բառարան
 122. ծալմլոտվել - բարբառային բառարան
 123. ծալուկ - բարբառային բառարան
 124. ծալպատակ - բարբառային բառարան
 125. ծալվեծալ - բարբառային բառարան
 126. ծալք - բարբառային բառարան
 127. ծախ - բարբառային բառարան
 128. ծախ-ծուխ - բարբառային բառարան
 129. ծախել - բարբառային բառարան
 130. ծախու - բարբառային բառարան
 131. ծախսարար - բարբառային բառարան
 132. ծածկագործ - բարբառային բառարան
 133. ծածկել - բարբառային բառարան
 134. ծակ - բարբառային բառարան
 135. ծակամուտք - բարբառային բառարան
 136. ծակաչք - բարբառային բառարան
 137. ծակաչքություն - բարբառային բառարան
 138. ծակել - բարբառային բառարան
 139. ծակուլիկ - բարբառային բառարան
 140. ծակուծուկ - բարբառային բառարան
 141. ծակուկ - բարբառային բառարան
 142. ծակուճեղ - բարբառային բառարան
 143. ծակուռ - բարբառային բառարան
 144. ծակռտել - բարբառային բառարան
 145. ծակս - բարբառային բառարան
 146. ծաղ - բարբառային բառարան
 147. ծաղիկ - բարբառային բառարան
 148. ծաղկաթավալ - բարբառային բառարան
 149. ծաղկակոխ - բարբառային բառարան
 150. ծաղկամեր - բարբառային բառարան
 151. ծաղկապահ - բարբառային բառարան
 152. ծաղկաջուր - բարբառային բառարան
 153. ծաղկավել - բարբառային բառարան
 154. ծաղկավետ - բարբառային բառարան
 155. ծաղկատել - բարբառային բառարան
 156. ծաղկաքաղ - բարբառային բառարան
 157. ծաղկել - բարբառային բառարան
 158. ծաղկեցնել - բարբառային բառարան
 159. ծաղկիկ - բարբառային բառարան
 160. ծաղկոտ - բարբառային բառարան
 161. ծաղկոց - բարբառային բառարան
 162. ծաղկուն - բարբառային բառարան
 163. ծաղրատեղ - բարբառային բառարան
 164. ծամ - բարբառային բառարան
 165. ծամավոր - բարբառային բառարան
 166. ծամել - բարբառային բառարան
 167. ծամելիք - բարբառային բառարան
 168. ծամթել - բարբառային բառարան
 169. ծամծամ - բարբառային բառարան
 170. ծամծմորել - բարբառային բառարան
 171. ծամկապ - բարբառային բառարան
 172. ծամճյուղ - բարբառային բառարան
 173. ծամոն - բարբառային բառարան
 174. ծամոց - բարբառային բառարան
 175. ծամուկ - բարբառային բառարան
 176. ծամքաղ - բարբառային բառարան
 177. ծայր - բարբառային բառարան
 178. ծայրոց - բարբառային բառարան
 179. ծանծաղել - բարբառային բառարան
 180. ծանրագլուխ - բարբառային բառարան
 181. ծանրագոգոթ - բարբառային բառարան
 182. ծանրած - բարբառային բառարան
 183. ծանրանալ - բարբառային բառարան
 184. ծանրապճեղ - բարբառային բառարան
 185. ծանրկեկ - բարբառային բառարան
 186. ծանրուկ - բարբառային բառարան
 187. ծապան - բարբառային բառարան
 188. ծառ - բարբառային բառարան
 189. ծառաբար - բարբառային բառարան
 190. ծառալոռ - բարբառային բառարան
 191. ծառզարդար - բարբառային բառարան
 192. ծառուտ - բարբառային բառարան
 193. ծարել - բարբառային բառարան
 194. ծափ - բարբառային բառարան
 195. ծափիկ - բարբառային բառարան
 196. ծափծափել - բարբառային բառարան
 197. ծափկիկ - բարբառային բառարան
 198. ծափուն - բարբառային բառարան
 199. ծգան - բարբառային բառարան
 200. ծեգ - բարբառային բառարան

Նորաբանությունների բառարանԽմբագրել