Բացել գլխավոր ցանկը

Վիքիբառարան β

Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Քարվաճառի վիքիակումբ/աշխատասեղան

< Վիքիբառարան:Կրթական ծրագիր/Քարվաճառի վիքիակումբ

ԽմբագիրներԽմբագրել

ՕգնությունԽմբագրել

Բարբառային բառի կառուցվածքԽմբագրել

{{-hyd-}}
{{hy-pron}}
{{վանկեր|••••}}
# {{բրբռ||||||}}
# 
# 
==== Արտահայտություններ ====
# 
#
#

Հոդվածի կառուցվածքԽմբագրել

{{-hy-}}
{{hy-pron}}

{{why|}}
{{վանկեր|••••}}
==Ստուգաբանություն==
{{-hy-գո-}}
# 
#
#
==== Հոմանիշներ ====
# 
#
#
==== Արտահայտություններ ====
# 
#
#

{{der-top}}
* 
*
*
*
{{der-bottom}}
==== Թարգմանություններ ====
{{trans-top}}
{{trans-mid}}
{{trans-bottom}}
 • Լեզու, {{-hy-}} - ցույց է տալիս որ բառը հայերեն է
 • Խոսքի մաս, թե տվյալ բառը որ խոսքի մասին է պատկանում (բացատրական բառարանում բառի սկզբում նշված է խոսքի մասը)
  • {{-hy-գո-}} - գոյական
  • {{-hy-ած-}} - ածական
  • {{-hy-թվ-}} - թվական
  • {{-hy-դեր-}} - դերանուն
  • {{-hy-բայ-}} - բայ
  • {{-hy-մակ-}} -մակբայ
  • {{-hy-կապ-}} - կապ
  • {{-hy-շաղ-}} - շաղկապ
  • {{-hy-ձա-}} - ձայնարկություն
  • {{-hy-եղբ-}} - վերաբերական
 • Վանկեր, գրել վանկատված բառ {{վանկեր|}} կաղապարի մեջ, անջատելով •-երով, օրինակ՝ Վանկեր՝ Լեռ•նա•պատ 
 • Արևմտահայերեն ուղղուգրությունը գրել համապատասխան բառարանից՝ {{why|}} կաղապարի միջոցով, օրինակ՝ Դասական ուղղագրութեամբ՝ յօդուած
 • Պատկեր, ընտրել համապատասխան պատկեր Վիքիպեդիաներից կամ Վիքիպահեստից
 • Բացատրություն, գրել բառարանի համապատասխան էջից, բացատրությունները գրել իրար տակ համարակալված ցանկով (#-երով): Բացատրության սկզբում գրված համառոտագրությունները գրել բացատրության վերջում՝ համապատասխան կաղապարով:
 • Հոմանիշներ, գրել բառարանի համապատասխան էջից, հոմանիշները գրել իրար տակ համարակալված ցանկով (#-երով): Հոմանիշների սկզբում գրված համառոտագրությունները գրել հոմանիշների վերջում՝ համապատասխան կաղապարով:
 • Արտահայտություններ: Ներառում է ինչպես դարձվածքները, այնպես էլ թևավոր խոսքերն ու այլ արտահայտությունները, որոնք պետք է գրվեն բառի կողքը նշված բառարաններից: Գրվում են համարակալված ցանկով, իրար տակ՝ հղումներով:
 • Թարգմանություններ: Պետք է նշել ռուսերեն և անգլերեն թարգմանությունները՝ համապատասխան ձևաչափով (կարող եք առանց վիքիկոդը խմբագրելու ավելացնել թարգմանություններ՝ գադջեթի օգնությամբ)՝
 • * անգլերեն: {{t+|en|թարգմանություն1}}, {{t+|en|թարգմանություն2}}, {{t+|en|թարգմանություն3}} - անգլերեն թարգմանություններ
 • * ռուսերեն: {{t+|ru|թարգմանություն1}}, {{t+|ru|թարգմանություն2}}, {{t+|ru|թարգմանություն3}} - ռուսերեն թարգմանություններ
 • Հայերեն վիքիպեդիայի հղում թարգմանություններից հետո՝ {{Վիքիպեդիա}} կաղապարի միջոցով:
 • Բառի հղումը հայերեն վիքիպեդիայում դնել {{Վիքիբառարան}} կաղապարը, Վիքիպեդիայի համապատասխան էջում:


Բարելավման ենթակա բառահոդվածներԽմբագրել

 1. լկրտվել - բարբառային բառարան
 2. լհեբ - բարբառային բառարան
 3. լհեմ - բարբառային բառարան
 4. լհեմել - բարբառային բառարան
 5. լհեմվել - բարբառային բառարան
 6. լղար - բարբառային բառարան
 7. լղարակ - բարբառային բառարան
 8. լղարել - բարբառային բառարան
 9. լղարություն - բարբառային բառարան
 10. լղզել - բարբառային բառարան
 11. լղզվել - բարբառային բառարան
 12. լղլղել - բարբառային բառարան
 13. լղլղջուր - բարբառային բառարան
 14. լղլղվել - բարբառային բառարան
 15. լղոզիկ - բարբառային բառարան
 16. լղպոր - բարբառային բառարան
 17. լղպորել - բարբառային բառարան
 18. լղպորվել - բարբառային բառարան
 19. լղրճել - բարբառային բառարան
 20. լղրճուկ - բարբառային բառարան
 21. լղրճվել - բարբառային բառարան
 22. լման - բարբառային բառարան
 23. լմել - բարբառային բառարան
 24. լմզել - բարբառային բառարան
 25. լմլմել - բարբառային բառարան
 26. լմկել - բարբառային բառարան
 27. լմփոշ - բարբառային բառարան
 28. լյուլաքյաբաբ - բարբառային բառարան
 29. լյունկյուր - բարբառային բառարան
 30. լյուս - բարբառային բառարան
 31. լյուսել - բարբառային բառարան
 32. լյուսըպեց - բարբառային բառարան
 33. լյուսնահագ - բարբառային բառարան
 34. լյուր - բարբառային բառարան
 35. լյուփ - բարբառային բառարան
 36. լնալ - բարբառային բառարան
 37. լնբել - բարբառային բառարան
 38. լնգալ - բարբառային բառարան
 39. լնգակուլ - բարբառային բառարան
 40. լնգահարել - բարբառային բառարան
 41. լնգահարվել - բարբառային բառարան
 42. լնգան - բարբառային բառարան
 43. լնգել - բարբառային բառարան
 44. լնգըկալի - բարբառային բառարան
 45. լնգլնգալ - բարբառային բառարան
 46. լնգլնգան - բարբառային բառարան
 47. լնգուլանգու - բարբառային բառարան
 48. լնգռի - բարբառային բառարան
 49. լնգռտալ - բարբառային բառարան
 50. լնգռտել - բարբառային բառարան
 51. լնթի - բարբառային բառարան
 52. լնթիր - բարբառային բառարան
 53. լնիլ - բարբառային բառարան
 54. լնկալ - բարբառային բառարան
 55. լնկել - բարբառային բառարան
 56. լնկու - բարբառային բառարան
 57. լնկռտատել - բարբառային բառարան
 58. լնկռտել - բարբառային բառարան
 59. լնճել - բարբառային բառարան
 60. լնճուկ - բարբառային բառարան
 61. լնճռկի - բարբառային բառարան
 62. լննել - բարբառային բառարան
 63. լննուգ - բարբառային բառարան
 64. լնջալ - բարբառային բառարան
 65. լնջան - բարբառային բառարան
 66. լնջըյեր - բարբառային բառարան
 67. լնջըվեր - բարբառային բառարան
 68. լնջըվերել - բարբառային բառարան
 69. լնտած - բարբառային բառարան
 70. լնտերք - բարբառային բառարան
 71. լնտուք - բարբառային բառարան
 72. լնքռացնել - բարբառային բառարան
 73. լնքռել - բարբառային բառարան
 74. լշթել - բարբառային բառարան
 75. լշկել - բարբառային բառարան
 76. լշղել - բարբառային բառարան
 77. լո - բարբառային բառարան
 78. լոբ-լոբ - բարբառային բառարան
 79. լոբախաշու - բարբառային բառարան
 80. լոբահատիկ - բարբառային բառարան
 81. լոբաճաշ - բարբառային բառարան
 82. լոբբըզնալ - բարբառային բառարան
 83. լոբգա - բարբառային բառարան
 84. լոբի - բարբառային բառարան
 85. լոբիկ - բարբառային բառարան
 86. լոբուդ - բարբառային բառարան
 87. լոբուտ - բարբառային բառարան
 88. լոգեր - բարբառային բառարան
 89. լոգլոգ - բարբառային բառարան
 90. լոգոն - բարբառային բառարան
 91. լոգցնել - բարբառային բառարան
 92. լոգցունք - բարբառային բառարան
 93. լոդ - բարբառային բառարան
 94. լոդիկ - բարբառային բառարան
 95. լոդր - բարբառային բառարան
 96. լոզ - բարբառային բառարան
 97. լոզ-լոզ - բարբառային բառարան
 98. լոզակ - բարբառային բառարան
 99. լոզեդ - բարբառային բառարան
 100. լոզեդել - բարբառային բառարան
 101. լոզել - բարբառային բառարան
 102. լոզնել - բարբառային բառարան
 103. լոզոտ - բարբառային բառարան
 104. լոզոտվել - բարբառային բառարան
 105. լոզտրանք - բարբառային բառարան
 106. լոզր - բարբառային բառարան
 107. լոթ - բարբառային բառարան
 108. լոթի - բարբառային բառարան
 109. լոթի-փոթի - բարբառային բառարան
 110. լոթիություն - բարբառային բառարան
 111. լոթութին - բարբառային բառարան
 112. լոթուռան - բարբառային բառարան
 113. լոթռ - բարբառային բառարան
 114. լոթռան - բարբառային բառարան
 115. լոթռիկ - բարբառային բառարան
 116. լոթռիկություն - բարբառային բառարան
 117. լոթվել - բարբառային բառարան
 118. լոթրանգի - բարբառային բառարան
 119. լոթրանկ - բարբառային բառարան
 120. լոլ - բարբառային բառարան
 121. լոլախ - բարբառային բառարան
 122. լոլակ - բարբառային բառարան
 123. լոլաճ - բարբառային բառարան
 124. լոլապ - բարբառային բառարան
 125. լոլել - բարբառային բառարան
 126. լոլի - բարբառային բառարան
 127. լոլիկ - բարբառային բառարան
 128. լոլիկնալ - բարբառային բառարան
 129. լոլլոգ - բարբառային բառարան
 130. լոլմել - բարբառային բառարան
 131. լոլո - բարբառային բառարան
 132. լոլոզ - բարբառային բառարան
 133. լոլոզել - բարբառային բառարան
 134. լոլոկ - բարբառային բառարան
 135. լոլոկել - բարբառային բառարան
 136. լոլոկցնել - բարբառային բառարան
 137. լոլոճ - բարբառային բառարան
 138. լոլոշ - բարբառային բառարան
 139. լոլոք - բարբառային բառարան
 140. լոխ - բարբառային բառարան
 141. լոխկել - բարբառային բառարան
 142. լոխման - բարբառային բառարան
 143. լոխո - բարբառային բառարան
 144. լոխոշ - բարբառային բառարան
 145. լոխում - բարբառային բառարան
 146. լոխունք - բարբառային բառարան
 147. լոխպել - բարբառային բառարան
 148. լոխտա - բարբառային բառարան
 149. լոխցուցել - բարբառային բառարան
 150. լոկ - բարբառային բառարան
 151. լոկե-փոկե - բարբառային բառարան
 152. լոկել - բարբառային բառարան
 153. լոկհող - բարբառային բառարան
 154. լոկնալ - բարբառային բառարան
 155. լոկոնել - բարբառային բառարան
 156. լոկոր - բարբառային բառարան
 157. լոկում - բարբառային բառարան
 158. լոկցնել - բարբառային բառարան
 159. լոհ - բարբառային բառարան
 160. լոհպազ - բարբառային բառարան
 161. լոհպազանալ - բարբառային բառարան
 162. լոհրիլ - բարբառային բառարան
 163. լոձ - բարբառային բառարան
 164. լող - բարբառային բառարան
 165. լողալ - բարբառային բառարան
 166. լողակ - բարբառային բառարան
 167. լողաճ - բարբառային բառարան
 168. լողբ - բարբառային բառարան
 169. լողբալ - բարբառային բառարան
 170. լողբի - բարբառային բառարան
 171. լողգնալ - բարբառային բառարան
 172. լողդուր - բարբառային բառարան
 173. լողել - բարբառային բառարան
 174. լողիչ - բարբառային բառարան
 175. լողլիկ - բարբառային բառարան
 176. լողլող - բարբառային բառարան
 177. լողլողել - բարբառային բառարան
 178. լողկանալ - բարբառային բառարան
 179. լողկել - բարբառային բառարան
 180. լողկորդ - բարբառային բառարան
 181. լողկցնել - բարբառային բառարան
 182. լողմա - բարբառային բառարան
 183. լողման - բարբառային բառարան
 184. լողոզոտել - բարբառային բառարան
 185. լողպահուկ - բարբառային բառարան
 186. լողպրտել - բարբառային բառարան
 187. լողվա - բարբառային բառարան
 188. լողվոր - բարբառային բառարան
 189. լողտար - բարբառային բառարան
 190. լողտեկ - բարբառային բառարան
 191. լողտեկցնել - բարբառային բառարան
 192. լողտիկանալ - բարբառային բառարան
 193. լողտոր - բարբառային բառարան
 194. լողտորել - բարբառային բառարան
 195. լողտորք - բարբառային բառարան
 196. լողրան - բարբառային բառարան
 197. լողրուն - բարբառային բառարան
 198. լողփադ - բարբառային բառարան
 199. լողփի - բարբառային բառարան
 200. լողքար - բարբառային բառարան
 201. լոճ - բարբառային բառարան
 202. լոճատ - բարբառային բառարան
 203. լոճել - բարբառային բառարան
 204. լոճվել - բարբառային բառարան
 205. լոմա - բարբառային բառարան
 206. լոմլմել - բարբառային բառարան
 207. լոմոնել - բարբառային բառարան
 208. լոմոնուտին - բարբառային բառարան
 209. լոմփո - բարբառային բառարան
 210. լոնգ-լոնգ - բարբառային բառարան
 211. լոնդակ - բարբառային բառարան
 212. լոնդի - բարբառային բառարան
 213. լոնձառ - բարբառային բառարան
 214. լոնղա - բարբառային բառարան
 215. լոնճա - բարբառային բառարան
 216. լոնչիկ - բարբառային բառարան
 217. լոնջա - բարբառային բառարան
 218. լոնտագ - բարբառային բառարան
 219. լոնք - բարբառային բառարան
 220. լոնքել - բարբառային բառարան
 221. լոշ - բարբառային բառարան
 222. լոշ-լոշ - բարբառային բառարան
 223. լոշ-հաց - բարբառային բառարան
 224. լոշի - բարբառային բառարան
 225. լոշիկ - բարբառային բառարան
 226. լոշլոշել - բարբառային բառարան
 227. լոշկած - բարբառային բառարան
 228. լոշտակ - բարբառային բառարան
 229. լոպ - բարբառային բառարան
 230. լոպանք - բարբառային բառարան
 231. լոպզտեկ - բարբառային բառարան
 232. լոպիկ - բարբառային բառարան
 233. լոպկել - բարբառային բառարան
 234. լոպկուկ - բարբառային բառարան
 235. լոպկվել - բարբառային բառարան
 236. լոպոկել - բարբառային բառարան
 237. լոպոպ - բարբառային բառարան
 238. լոպուտ - բարբառային բառարան
 239. լոպպազ - բարբառային բառարան
 240. լոպպազանալ - բարբառային բառարան
 241. լոպպազություն - բարբառային բառարան
 242. լոպպըսնալ - բարբառային բառարան
 243. լոպստրակ - բարբառային բառարան
 244. լոռ - բարբառային բառարան
 245. լոռ-լոռ - բարբառային բառարան
 246. լոռաիկ - բարբառային բառարան
 247. լոռաջուր - բարբառային բառարան
 248. լոռթան - բարբառային բառարան
 249. լոռթո - բարբառային բառարան
 250. լոռի - բարբառային բառարան
 251. լոռխ - բարբառային բառարան
 252. լոռխել - բարբառային բառարան
 253. լոռկեր - բարբառային բառարան
 254. լոռղա - բարբառային բառարան
 255. լոռմել - բարբառային բառարան
 256. լոռնալ - բարբառային բառարան
 257. լոռնել - բարբառային բառարան
 258. լոռտակ - բարբառային բառարան
 259. լոռտել - բարբառային բառարան
 260. լոռցուկ - բարբառային բառարան
 261. լոս - բարբառային բառարան
 262. լոսած - բարբառային բառարան
 263. լոսածակ - բարբառային բառարան
 264. լոսարսակ - բարբառային բառարան
 265. լոսել - բարբառային բառարան
 266. լոսըտեմ - բարբառային բառարան
 267. լոսլոսնակ - բարբառային բառարան
 268. լոսնալ - բարբառային բառարան
 269. լոսունք - բարբառային բառարան
 270. լոսպ - բարբառային բառարան
 271. լոսվածություն - բարբառային բառարան
 272. լոսվել - բարբառային բառարան
 273. լոսվել-կոկվել - բարբառային բառարան
 274. լոստ - բարբառային բառարան
 275. լոստել - բարբառային բառարան
 276. լովազ - բարբառային բառարան
 277. լովածկ - բարբառային բառարան
 278. լովացվել - բարբառային բառարան
 279. լովընել - բարբառային բառարան
 280. լովիաս - բարբառային բառարան
 281. լովիկ - բարբառային բառարան
 282. լովլովի - բարբառային բառարան
 283. լովուն-լովուն - բարբառային բառարան
 284. լոտա - բարբառային բառարան
 285. լոտանք - բարբառային բառարան
 286. լոտառ - բարբառային բառարան
 287. լոտիկ - բարբառային բառարան
 288. լոտոս - բարբառային բառարան
 289. լոտուզ - բարբառային բառարան
 290. լոտրիկ - բարբառային բառարան
 291. լոտրոշ - բարբառային բառարան
 292. լոր - բարբառային բառարան
 293. լորդել - բարբառային բառարան
 294. լորել - բարբառային բառարան
 295. լորեկ - բարբառային բառարան
 296. լորըկի - բարբառային բառարան
 297. լորընդել - բարբառային բառարան
 298. լորթո - բարբառային բառարան
 299. լորիան - բարբառային բառարան
 300. լորխ - բարբառային բառարան
 301. լորխել - բարբառային բառարան
 302. լորկոզ - բարբառային բառարան
 303. լորտել - բարբառային բառարան
 304. լորտնուկ - բարբառային բառարան
 305. լորտուկ - բարբառային բառարան
 306. լորտսնի - բարբառային բառարան
 307. լոց - բարբառային բառարան
 308. լոցք - բարբառային բառարան
 309. լու - բարբառային բառարան
 310. լուբիա - բարբառային բառարան
 311. լութ - բարբառային բառարան
 312. լուլ - բարբառային բառարան
 313. լուլա - բարբառային բառարան
 314. լուլակ - բարբառային բառարան
 315. լուլաքյաբաբ - բարբառային բառարան
 316. լուլուկուլ - բարբառային բառարան
 317. լուծ - բարբառային բառարան
 318. լուծական - բարբառային բառարան
 319. լուծփախ - բարբառային բառարան
 320. լուծք - բարբառային բառարան
 321. լույս - բարբառային բառարան
 322. լուսաթաթախ - բարբառային բառարան
 323. լուսածակ - բարբառային բառարան
 324. լուսականչ - բարբառային բառարան
 325. լուսաղբյուր - բարբառային բառարան
 326. լուսաճճի - բարբառային բառարան
 327. լուսամութ - բարբառային բառարան
 328. լուսանալ - բարբառային բառարան
 329. լուսաշաղախ - բարբառային բառարան
 330. լուսապեծ - բարբառային բառարան
 331. լուսաստղ - բարբառային բառարան
 332. լուսավորիչ - բարբառային բառարան
 333. լուսավորվել - բարբառային բառարան
 334. լուսատտնիկ - բարբառային բառարան
 335. լուսաքար - բարբառային բառարան
 336. լուսել - բարբառային բառարան
 337. լուսելուս - բարբառային բառարան
 338. լուսեղբայր - բարբառային բառարան
 339. լուսեղեն - բարբառային բառարան
 340. լուսերես - բարբառային բառարան
 341. լուսիկ - բարբառային բառարան
 342. լուսին - բարբառային բառարան
 343. լուսմթի - բարբառային բառարան
 344. լուսնալույս - բարբառային բառարան
 345. լուսնատերևենի - բարբառային բառարան
 346. լուսնիկ - բարբառային բառարան
 347. լուսնկա - բարբառային բառարան
 348. լուսնոտ - բարբառային բառարան
 349. լուսոռիկ - բարբառային բառարան
 350. լուսումութ - բարբառային բառարան
 351. լուր - բարբառային բառարան
 352. լոփ - բարբառային բառարան
 353. լոփա - բարբառային բառարան
 354. լոփա-լոփա - բարբառային բառարան
 355. լոփաբեղ - բարբառային բառարան
 356. լոփել - բարբառային բառարան
 357. լոփիկ - բարբառային բառարան
 358. լոփպազ - բարբառային բառարան
 359. լոփփել - բարբառային բառարան
 360. լոք - բարբառային բառարան
 361. լոքել - բարբառային բառարան
 362. լոքո - բարբառային բառարան
 363. լչըռ - բարբառային բառարան
 364. լպանք - բարբառային բառարան
 365. լպաստրակ - բարբառային բառարան
 366. լպատել - բարբառային բառարան
 367. լպել - բարբառային բառարան
 368. լպզկել - բարբառային բառարան
 369. լպզորել - բարբառային բառարան
 370. լպզորվել - բարբառային բառարան
 371. լպզտալ - բարբառային բառարան
 372. լպզտել - բարբառային բառարան
 373. լպզտոտել - բարբառային բառարան
 374. լպզտրալ - բարբառային բառարան
 375. լպզտրակ - բարբառային բառարան
 376. լպզտրուկ - բարբառային բառարան
 377. լպզտրուն - բարբառային բառարան
 378. լպզրալ - բարբառային բառարան
 379. լպըռ-լպըռ - բարբառային բառարան
 380. լպըռտ-լպըռտ - բարբառային բառարան
 381. լպըստ - բարբառային բառարան
 382. լպըտել - բարբառային բառարան
 383. լպլպել - բարբառային բառարան
 384. լպկել - բարբառային բառարան
 385. լպշտրուկ - բարբառային բառարան
 386. լպոզ - բարբառային բառարան
 387. լպոկել - բարբառային բառարան
 388. լպուզ - բարբառային բառարան
 389. լպունք - բարբառային բառարան
 390. լպուստ - բարբառային բառարան
 391. լպուտ - բարբառային բառարան
 392. լպուտչի - բարբառային բառարան
 393. լպուր - բարբառային բառարան
 394. լպպիլ - բարբառային բառարան
 395. լպպորել - բարբառային բառարան
 396. լպպուզ - բարբառային բառարան
 397. լպպուտ - բարբառային բառարան
 398. լպռնել - բարբառային բառարան
 399. լպռոտ - բարբառային բառարան
 400. լպռոտել - բարբառային բառարան
 401. լպռտել - բարբառային բառարան
 402. լպռտոկ - բարբառային բառարան
 403. լպսթրուն - բարբառային բառարան
 404. լպստալ - բարբառային բառարան
 405. լպստած - բարբառային բառարան
 406. լպստած-լպստած - բարբառային բառարան
 407. լպստան - բարբառային բառարան
 408. լպստել - բարբառային բառարան
 409. լպստիկ - բարբառային բառարան
 410. լպստկել - բարբառային բառարան
 411. լպստոտել - բարբառային բառարան
 412. լպստված - բարբառային բառարան
 413. լպստվել - բարբառային բառարան
 414. լպստրալ - բարբառային բառարան
 415. լպստրակ - բարբառային բառարան
 416. լպստրուկ - բարբառային բառարան
 417. լպտալ - բարբառային բառարան
 418. լպտուն - բարբառային բառարան
 419. լպրթկել - բարբառային բառարան
 420. լպրտկած - բարբառային բառարան
 421. լպրտկել - բարբառային բառարան
 422. լջջել - բարբառային բառարան
 423. լռանք - բարբառային բառարան
 424. լռդիկ - բարբառային բառարան
 425. լռդուգ - բարբառային բառարան
 426. լռել - բարբառային բառարան
 427. լռթեշ - բարբառային բառարան
 428. լռթի - բարբառային բառարան
 429. լռխել - բարբառային բառարան
 430. լռկվել - բարբառային բառարան
 431. լռճել - բարբառային բառարան
 432. լռճիկ - բարբառային բառարան
 433. լռճվել - բարբառային բառարան
 434. լռնի - բարբառային բառարան
 435. լռպոտ - բարբառային բառարան
 436. լռպոտել - բարբառային բառարան
 437. լռվել - բարբառային բառարան
 438. լռտել - բարբառային բառարան
 439. լսան - բարբառային բառարան
 440. լսառ - բարբառային բառարան
 441. լսավրիլ - բարբառային բառարան
 442. լսավրիչ - բարբառային բառարան
 443. լսկել - բարբառային բառարան
 444. լսնալ - բարբառային բառարան
 445. լսողանց - բարբառային բառարան
 446. լսոն - բարբառային բառարան
 447. լսութք - բարբառային բառարան
 448. լսուկ - բարբառային բառարան
 449. լսուտ - բարբառային բառարան
 450. լսուտկ - բարբառային բառարան
 451. լսպկել - բարբառային բառարան
 452. լսռնել - բարբառային բառարան
 453. լվա - բարբառային բառարան
 454. լվագ - բարբառային բառարան
 455. լվալ - բարբառային բառարան
 456. լվակ - բարբառային բառարան
 457. լվակարկուտ - բարբառային բառարան
 458. լվանկերուք - բարբառային բառարան
 459. լվանողակ - բարբառային բառարան
 460. լվացաջուր - բարբառային բառարան
 461. լվացավոր - բարբառային բառարան
 462. լվացխոտ - բարբառային բառարան
 463. լվացողակ - բարբառային բառարան
 464. լվացուկ - բարբառային բառարան
 465. լվացուկս - բարբառային բառարան
 466. լվացված - բարբառային բառարան
 467. լվացփոխ - բարբառային բառարան
 468. լվաքաք - բարբառային բառարան
 469. լվել - բարբառային բառարան
 470. լվըռ - բարբառային բառարան
 471. լվըռ-լվըռ - բարբառային բառարան
 472. լվըռտալ - բարբառային բառարան
 473. լվըցքաճուր - բարբառային բառարան
 474. լվիգ - բարբառային բառարան
 475. լվիճ - բարբառային բառարան
 476. լվինձ - բարբառային բառարան
 477. լվիոս - բարբառային բառարան
 478. լվիչ - բարբառային բառարան
 479. լվլվալ - բարբառային բառարան
 480. լվլվացնել - բարբառային բառարան
 481. լվլվիկ - բարբառային բառարան
 482. լվլվոց - բարբառային բառարան
 483. լտրանի - բարբառային բառարան
 484. լտրանոց - բարբառային բառարան
 485. լրաբեր - բարբառային բառարան
 486. լրթենի - բարբառային բառարան
 487. լրիկ - բարբառային բառարան
 488. լրջանալ - բարբառային բառարան
 489. լցնել - բարբառային բառարան
 490. լցուկ - բարբառային բառարան
 491. լցվել - բարբառային բառարան
 492. լփել - բարբառային բառարան
 493. լփլփալ - բարբառային բառարան
 494. լփլփացնել - բարբառային բառարան
 495. խաբ - բարբառային բառարան
 496. խաբար - բարբառային բառարան
 497. խաբարբզանություն - բարբառային բառարան
 498. խաբարդա - բարբառային բառարան
 499. խաբարություն - բարբառային բառարան
 500. խաբբուկ - բարբառային բառարան