Flag of Spain.svg Իսպաներեն
Խմբագրել

ԹվականԽմբագրել

վանկեր՝ u·no 

 1. մեկ
1-ից մինչև 100 քանակական թվականները իսպաներեն լեզվով
 1. uno
 2. dos
 3. tres
 4. cuatro
 5. cinco
 6. seis
 7. siete
 8. ocho
 9. nueve
 10. diez
 1. once
 2. doce
 3. trece
 4. catorce
 5. quince
 6. dieciséis
 7. diecisiete
 8. dieciocho
 9. diecinueve
 10. veinte
 1. veintiuno
 2. veintidós
 3. veintitrés
 4. veinticuatro
 5. veinticinco
 6. veintiséis
 7. veintisiete
 8. veintiocho
 9. veintinueve
 10. treinta
 1. treinta y uno
 2. treinta y dos
 3. treinta y tres
 4. treinta y cuatro
 5. treinta y cinco
 6. treinta y seis
 7. treinta y siete
 8. treinta y ocho
 9. treinta y nueve
 10. cuarenta
 1. cuarenta y uno
 2. cuarenta y dos
 3. cuarenta y tres
 4. cuarenta y cuatro
 5. cuarenta y cinco
 6. cuarenta y seis
 7. cuarenta y siete
 8. cuarenta y ocho
 9. cuarenta y nueve
 10. cincuenta
 1. cincuenta y uno
 2. cincuenta y dos
 3. cincuenta y tres
 4. cincuenta y cuatro
 5. cincuenta y cinco
 6. cincuenta y seis
 7. cincuenta y siete
 8. cincuenta y ocho
 9. cincuenta y nueve
 10. sesenta
 1. sesenta y uno
 2. sesenta y dos
 3. sesenta y tres
 4. sesenta y cuatro
 5. sesenta y cinco
 6. sesenta y seis
 7. sesenta y siete
 8. sesenta y ocho
 9. sesenta y nueve
 10. setenta
 1. setenta y uno
 2. setenta y dos
 3. setenta y tres
 4. setenta y cuatro
 5. setenta y cinco
 6. setenta y seis
 7. setenta y siete
 8. setenta y ocho
 9. setenta y nueve
 10. ochenta
 1. ochenta y uno
 2. ochenta y dos
 3. ochenta y tres
 4. ochenta y cuatro
 5. ochenta y cinco
 6. ochenta y seis
 7. ochenta y siete
 8. ochenta y ocho
 9. ochenta y nueve
 10. noventa
 1. noventa y uno
 2. noventa y dos
 3. noventa y tres
 4. noventa y cuatro
 5. noventa y cinco
 6. noventa y seis
 7. noventa y siete
 8. noventa y ocho
 9. noventa y nueve
 10. cien


 Flag of Italy.svg Իտալերեն
Խմբագրել

ԹվականԽմբագրել

վանկեր՝ u·no 

 1. մեկ
1-ից մինչև 100 քանակական թվականները իտալերեն լեզվով
 1. uno
 2. due
 3. tre
 4. quattro
 5. cinque
 6. sei
 7. sette
 8. otto
 9. nove
 10. dieci
 1. undici
 2. dodici
 3. tredici
 4. quattordici
 5. quindici
 6. sedici
 7. diciassette
 8. diciotto
 9. diciannove
 10. venti
 1. ventuno
 2. ventidue
 3. ventitré
 4. ventiquattro
 5. venticinque
 6. ventisei
 7. ventisette
 8. ventotto
 9. ventinove
 10. trenta
 1. trentuno
 2. trentadue
 3. trentatré
 4. trentaquattro
 5. trentacinque
 6. trentasei
 7. trentasette
 8. trentotto
 9. trentanove
 10. quaranta
 1. quarantuno
 2. quarantadue
 3. quarantatré
 4. quarantaquattro
 5. quarantacinque
 6. quarantasei
 7. quarantasette
 8. quarantotto
 9. quarantanove
 10. cinquanta
 1. cinquantuno
 2. cinquantadue
 3. cinquantatré
 4. cinquantaquattro
 5. cinquantacinque
 6. cinquantasei
 7. cinquantasette
 8. cinquantotto
 9. cinquantanove
 10. sessanta
 1. sessantuno
 2. sessantadue
 3. sessantatré
 4. sessantaquattro
 5. sessantacinque
 6. sessantasei
 7. sessantasette
 8. sessantotto
 9. sessantanove
 10. settanta
 1. settantuno
 2. settantadue
 3. settantatré
 4. settantaquattro
 5. settantacinque
 6. settantasei
 7. settantasette
 8. settantotto
 9. settantanove
 10. ottanta
 1. ottantuno
 2. ottantadue
 3. ottantatré
 4. ottantaquattro
 5. ottantacinque
 6. ottantasei
 7. ottantasette
 8. ottantotto
 9. ottantanove
 10. novanta
 1. novantuno
 2. novantadue
 3. novantatré
 4. novantaquattro
 5. novantacinque
 6. novantasei
 7. novantasette
 8. novantotto
 9. novantanove
 10. cento