Languages I can contribute in
Babel
en This user is a native speaker of English.
hy-0 Այս անձը չի կարող հասկանալ հայերեն լեզուն:
Որոնել օգտվողների լեզուները