հոլով եզակի թիվ հոգնակի թիվ
Ուղղ ես մենք
Սեռ իմ մեր
Տր ինձ մեզ
Հայ ինձ մեզ
Բաց ինձանից մեզանից
Գոր ինձանով մեզանով
Ներ ինձանում մեզանում