Բոլոր տեղեկամատյանները

Վիքիբառարան կայքի տեղեկամատյանների համընդհանուր ցանկ։ Դուք կարող եք սահմանափակել արդյունքները ըստ տեղեկամատյանի տեսակի, մասնակցի անունի կամ համապատասխան էջի։

Տեղեկամատյաններ
 • 06:03, 8 Ապրիլի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page Քննարկում:արճիճագույն (բառարան: Նոր բաժին) Պիտակ՝ New topic
 • 08:00, 7 Ապրիլի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page արճիճագույն (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|ար•ճի•ճա•գույն•}} ==Ստուգաբանություն== {{-hy-ած-}} # տե՜ս արճճագույն {{օրն|Մաշված կոճակների արճիճագույն թիթեղիկները փայլում էին շքանշանների պես:|Շ}} # # ==== Հոմանիշներ ==== # # # ==== Արտահայտություններ ==== {{der-top}} {{der-bottom}} ==== Թարգմանություններ ==== {{tra...)
 • 06:16, 3 Ապրիլի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page կարելվույն չափ (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|կա•րել•վույն•չափ}} ==Ստուգաբանություն== {{-hy-մակ-}} # հնարավորին չափ, որքան որ հնարավոր է {{օրն|Եվ խորհուրդ տվավ նրան շտապել, ճանապարվել {{ընդգծել|կարելվույն չափ}} փութով։|Մ}} ==== Հոմանիշներ ==== # կարելույն չափ # # ==== Արտահայտություններ ==== # # # {{d...)
 • 06:12, 3 Ապրիլի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page կարելույն չափ (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|կա•րե•լույն•չափ}} ==Ստուգաբանություն== {{-hy-մակ-}} # հնարավորին չափ, որքան որ հնարավոր է {{օրն|Կամենում էր {{ընդգծել|կարելույն չափ}} երկար ապրել։|Ն}} {{օրն|— Միքայել, — ասաց նա, աշխատելով լինել {{ընդգծել|կարելույն չափ}} սառնասիրտ...|Շ}} ==== Հոմանիշնե...)
 • 06:44, 9 Մարտի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page ուշի-ուշով (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|ու•շի•ու•շով•}} ==Ստուգաբանություն== {{-hy-մակ-}} # ամբողջ ուշադրությամբ {{օրինակ|Հայրն սկսեց {{ընդգծել|ուշի-ուշով}} հետևել որդու աշխատանքներին:}} {{Հեղինակ|ՎԹ}} {{օրինակ|Բժիշկը {{ընդգծել|ուշի-ուշով}} քննեց հիվանդի թոքերը:}} {{Հեղինակ|Ն}} # # ==== Հոման...)
 • 06:16, 12 փետրվարի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page թեև (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|թեև}} {{վանկեր|թե•և}} == Ստուգաբանություն == {{-hy-շաղ-}} # կապակցում է զիջական երկրորդական նախադասությունը գլխավորի հետ. թեպետև, թեպետ, չնայած, չնայելով որ: {{օրինակ|Ես չկամեցա օրիորդի վստահությունը թուլացնել, թեև մեր ձեռնարկությունը սաստիկ վտանգավոր էր։...)
 • 08:40, 3 փետրվարի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page գիշերուզօր (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{why|}} {{վանկեր|գի•շեր•ու•զօր}} {{-hy-ած-}} # օրնիբուն, շարունակ == Թարգմանություններ == {{der-top}} {{der-bottom}} {{translation-top}} * {{en|day-and-night|round-the-clock|continuous}} * {{de|}} * {{da|}} * {{tr|}} * {{es|}} * {{it|}} * {{nl|}} * {{el|}} * {{sv|}} * {{pt|}} * {{ru|}} * {{ka|}} * {{fr|}} {{translation-bot}} == Աղբյուրներ == {{աղբյուր}})
 • 06:52, 2 փետրվարի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page ալյակ (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|ալ•յակ}} == Ստուգաբանություն == {{-hy-գո-}} # փոքր` թեթև ալիք == Թարգմանություններ == {{der-top}} {{der-bottom}} {{translation-top}} * {{en|ripple}} * {{de|}} * {{da|}} * {{tr|}} * {{es|}} * {{it|}} * {{nl|}} * {{el|}} * {{sv|}} * {{pt|}} * {{ru|}} * {{ka|}} * {{fr|}} {{translation-bot}} == Աղբյուրներ == {{աղբյուր}})
 • 07:19, 1 փետրվարի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page արբշիռ (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|արբ•շիռ}} == Ստուգաբանություն == {{-hy-ած-}} # արբեցումի` կերուխումի անձնատուր, շվայտ, ցեխ # հարբած, գինով # (փխբ.) անխնա, առատ, շռայլ == Թարգմանություններ == {{der-top}} {{der-bottom}} {{translation-top}} * {{en|glutton|gourmand|debauched|dissolute|drunk|intoxicated|(metaphorical) wasteful|extravagant}} * {{de|}} * {{da|}} *...)
 • 05:31, 31 հունվարի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page անօրինակ (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{hy-pron}} {{why|}} {{վանկեր|ան•օ•րի•նակ}} == Ստուգաբանություն == {{-hy-ած-}} # օրինակ` նման չունեցող, անհամեմատելի # անսովոր, տարօրինակ # (փոխ.) ծայրահեղ, չափազանց, արտակարգ, բացառիկ # օրինակ` նմուշ չունեցող, առանց օրինակի (խնդիր, սահմանում ևն) # օրինակ` պատճեն չունեցող ==== Հոմա...)
 • 08:31, 6 հունվարի 2024 Arax Քննարկում խմբագրումներ created page արարել (Նոր էջ՝ {{-hy-}} {{l|արարել}} {{-hy-բայ-}} {{վանկեր|ա•րա•րել}} # անել # ստեղծել ===== Հոմանիշներ ===== ===== Արտահայտություններ ===== {{translation-top}} * {{en|do|create}} * {{de|}} * {{da|}} * {{es|}} * {{it|}} * {{nl|}} * {{el|}} * {{sv|}} * {{pt|}} * {{ru|}} * {{ka|}} * {{fr|}} {{translation-bot}} == Աղբյուրներ == {{աղբյուր}})
 • 06:28, 28 Օգոստոսի 2015 Arax Քննարկում խմբագրումներ մասնակցային հաշիվը ստեղծվել է ավտոմատ