Հայերեն

«2» թվի ժեստը հայերեն ժեստերի լեզվով

Դասական ուղղագրութեամբ՝

վանկեր՝ եր•կու 

Ստուգաբանություն խմբագրել

Բնիկ հնդեվրոպական՝ *duō-` *duō(u)- ձևից՝ *dui > երկի-, *duo > երկո- տարբերակներով. հմմտ. հին հնդկերեն dvā, հունարեն δύω, լատիներեն duo, հին իռլանդերեն dāu:

Թվական

 1. մեկին հաջորդող թիվը

Հոմանիշներ խմբագրել

 1. երկուք (արևմտհ․)
 2. երկյակ
 3. անբավարար, (հնց․)` վատ, թույլ

Գոյական

 1. այդքան միավոր պարունակող քանակություն
 2. երկու թվանշանը
 3. որպես գնահատական` վատ, թույլ, անբավարար

Հոմանիշներ խմբագրել

 1. երկուք (արևմտհ․)
 2. երկյակ
 3. անբավարար, (հնց․)` վատ, թույլ

Ածական

 1. մի քանի

Հոմանիշներ խմբագրել

 1. տե՛ս զույգ

Մակբայ

 1. երկրորդ (թվարկությունների մեջ)
 2. դարձյալ, մեկ էլ որ....

Հոմանիշներ խմբագրել

 1. երկրորդ
 2. տե՛ս դարձյալ

Արտահայտություններ խմբագրել

 1. երկու անել - կիսել, երկու մասի բաժանել
 2. երկու աչքի մեջտեղ - տե՛ս հանկարծակի
 3. երկու աչքիս վրա- տե՛ս սիրով
 4. երկու աչքով նայել
  1. տե՛ս սևեռել
  2. տե՛ս հսկել, հետևել
 5. երկու բերան - քիչ, մի քիչ (խոսելու` ուտելու մասին)
 6. երկու գրոշի խելք չունի - տե՛ս հիմար
 7. երկու դռնանի
  1. երկու դուռ ունեցող
  2. երկու դռան` երկու տան կերակրվող և պահպանություն անող
  3. (փխբ․) երկերեսանի, երկդիմի
 8. երկու երեսանի, երկու երեսանի սաջի հաց, երկու երեսով - տե՛ս կեղծավոր
 9. երկու էշի գարի բաժանել (չգիտցող) չիմացող, երկու էշի գարի չի կարող բաժանել - տե՛ս անճարակ, ապաշնորհ
 10. երկու թիզ հող խնդրել - տե՛ս մեռնել
 11. երկու խոսք - հակիրճ առաջաբան
 12. երկու խոսքով - տե՛ս համառոտաբար
 13. երկու խոսքով ասել - համառոտ` հակիրճ կերպով ասել
 14. երկու կաթիլ ջրի նման, երկու կաթիլ ջրի պես - տե՛ս երկնմանակ (1)
 15. երկու կարծիք չի կարող լինել - տե՛ս անկասկած
 16. երկու կես արած բողկ - տե՛ս երկնմանակ (1)
 17. երկու կտոր անել
  1. կիսել, երկու մասի բաժանել
  2. պատռել, պատառոտել, երկու մաս անելով սպանել
 18. երկու կրակի մեջ` արանքում մնալ - երկու կրակի` փորձանքի մեջ լինել
 19. երկու հոգիս, երկու հոգով - տե՛ս հղի
 20. երկու ձեռքով ստորագրել - միանգամայն համաձայն լինել
 21. երկու մտքի լինել
  1. տատանվել, երկմտել
  2. ամուսնական հավատարմությունը խախտել
 22. երկու ոտքը մի տեղ կամ մի կոշիկի (մաշիկի) մեջ դնել - կամակորությամբ իր կամքը թելադրել, ստիպել, նեղել
 23. երկու ոտքով թակարդն ընկնել - տե՛ս բռնվել
 24. երկու ոտքով կաղալ - տե՛ս թերանալ
 25. երկու ոտքով ցեխն ընկնել - տե՛ս ձախողվել
 26. երկու ջրի արանքին մնալ - տե՛ս պատուհասվել
 27. երկու ջուխտ` մի կենտ - տե՛ս քիչ
 28. երկու սարի լինել` մնալ - երկու հավասարապես դժվարին` ծանր վիճակների միջև լինել
 29. երկուսի մեջ սև կատու անցնել - տե՛ս գժտվել
 30. երկուսի ջուրը մի առվով գնալ - հաշտ` միաբան լինել
 31. երկուսի ջուրը մի առվով չի գնում - տե՛ս անմիաբան
 32. երկու տերողորմյա` մեկ ալելուիա - տե՛ս շտապ, հապշտապ, հապճեպ
 33. երկու տիրոջ ծառայել
  1. տե՛ս կեղծել
  2. տե՛ս կեղծավորել
 34. երկու քայլի վրա - տե՛ս մոտ
 35. երկու քարի արանքում գցել` դնել - տե՛ս պատուհասել
 36. երկու քարի արանքում ընկնել` մնալ - տե՛ս պատուհասվել

Թարգմանություններ խմբագրել


Աղբյուրներ խմբագրել